Få drømmebadet på bare 10 dager

Første kontakt:: Før du tar kontakt med Flesland Flis for oppussing av badet trenger du ikke ha tenkt på noe som helst. Vi hjelper deg gjennom hele prosessen. – Mange må flytte ut mens renoveringen pågår. Da er det selvfølgelig en fordel å få jobben utført på kortest mulig tid, sier Tone Midtun, som er ditt første kontaktledd i ti-dagers prosessen.

I forkant lurer ofte kundene på om ti-dagers-konseptet prises per kvadratmeter, med timepris eller fastpris. – Pristilbudet vi gir blir laget med utgangspunkt i en befaring. Da ser vi tilstanden på baderommet og hvor mye som må gjøres. Dersom det er en liten jobb kan vi noen ganger gi et tilbud uten befaring.

Befaring og tilbud

Når Byggmester Terje Sjo er på befaring, tegner han opp badet med eksisterende planløsning og måler opp rommet. Han tar også mange bilder som blir et grunnlag for jobben som skal gjøres.

– Så diskuterer vi hvordan de ønsker å ha det på sitt nye bad. Det er ikke alle som er klar over at ting kan flyttes på, og vi ser på hva som er mulig. Jeg kommer også med innspill om plassering og best utnyttelse av rommet.

Befaringer skjer mandager kl. 14–20, tirsdager og onsdager kl. 7.30–11.30. Det er også mulighet for videobefaring via mobil, på enkle prosjekter. Med utgangspunkt i befaringen lager Terje så et tilbud i forhold til omfanget av jobben og faktorer som tilkomst til badet.

Dag 1 – Oppstartsmøte og demontering

Alt av arbeid, fra riving til plating av vegger, flislegging og montering av nye møbler, skjer innenfor de ti dagene.

– Alt bunner ned i god planlegging, sier Andreas Grindstein. Han er driftsleder hos Flesland Flis, og har oppfølging med kunden og håndverkerne underveis.I god tid før oppstartsdagen sender Andreas mail til kunden, med alle involverte håndverkere på kopi. Da kommer det gjerne spørsmål fra kunden og avklaringer blir gjort. Slik blir de viktigste tingene bestemt før oppstart.

– Før oppstartsdagen kommer, må kunden rydde ut av skuffer og skap. Når håndverkerne er på plass starter demontering av møbler og plugging av rør. Når badet er skrelt ned, går Andreas gjennom planen og tegner ønsket planløsning på veggen. De går da gjennom hva som eventuelt må flyttes av sluker,avløp, hvor rør og det elektriske skal gå. Det går som regel en times tid fra demontering til planen er klar. Etterpå begynner rivingen av badet.

Dag 2 – Rør og elektrisitet

På denne dagen starter oppbyggingen av badet. Da sjekker man at alle vegger er i lodd og vinkel, og at taket er i vater. Elektriker Erlend Nilsen kartlegger hvor ledningene går, og legger opp trekkerør til spotter, stikkontakter, spyle wc og speillys.På første dagen har han fått oversikt over hva kunden ønsker, og på dag to er det skjulte, elektriske anlegget ferdig montert. – Nå skal jeg ikke tilbake igjen før kablene skal legges. Denne dagen blir det også rørsatt med nytt rør i rør system av rørlegger fra Flesland Flis og montert nye avløp og sluker.

Dag 3 – Varmekabel, støping og plating av vegger og tak

Gjenoppbygging fortsetter. Plating av vegger med forsterkninger der hvor det skal monteres møbler og annet. Elektriker legger varmekabler. I forkant må han måle opp hele rommet og bestille kabler som passer til størrelsen på rommet. Når han har fått riktig kabel, stripser eller limer han den ned. Kabler blir lagt på slutten av dagen, og murer støper gulvet før han avslutter for dagen.

Dag 4 – Legging av membran

På denne dagen går man nøye igjennom hvordan kunde ønsker å ha flisene sine. Da finner man ut hvordan flisene skal ligge og hvilket leggemønster de ønsker. Denne dagen handler mye om å klargjøre for fliser og membranisering av badet.

Dag 5-6 – Legging av veggfliser

Nå starter flislegging av badet.

Dag 7 – Tak, maling og gulvfliser

På denne dagen blir det sparklet et siste strøk i taket dersom kunde har gipstak. I tillegg blir det malt ett strøk og gulvfliser monteres.

Dag 8-9 – Fuging, silikon og akryl

Dag åtte males det et siste strøk med maling i taket. Dette blir gjort tidlig på dagen. Videre blir vegger og gulv fuget, og det monteres dør til badet. Det monteres også silikon i overgangen mellom gulv, veggfliser og hjørner. Akryl monteres i overgang mellom vegger og tak.

Dag 10 – Montering av innredning og belysning

Elektriker og rørlegger er tilbake for å sluttføre sin del av prosjektet. Denne dagen skal elektriker få på plass lys, tilkobling av speil og dimmere. På denne dagen er det også sluttmontering av rørlegger for kraner, baderomsmøbler, dusjdører og toalett.

Etter badet er ferdig

Tilbake på kontoret igjen. Kunde får en gjennomgang av prosjektet med kontaktpersonen som har fulgt prosjektet og det sendes ut sluttfaktura og dokumentasjon. Dag elleve er badet klart til å brukes.